Felvételi eljárás


A felvételi eljárást tiszti, zászlósi és közalkalmazotti jogviszony létesítése előtt tájékoztató beszélgetés és esetlegesen további szakmai beszélgetés előzi meg. A felvételi eljárás az interjúk utáni közös szándéknyilvánítást követően indulhat meg.

Szakaszai:

  • pszichológiai alkalmassági vizsgálat,
  • poligráfiás ellenőrzés,
  • adminisztráció,
  • grafológiai vizsgálat (csak tisztek esetében),
  • egészségügyi alkalmassági vizsgálat (anyagi vonzata a pályázót terheli),
  • nemzetbiztonsági ellenőrzés,
  • Felvételi Bizottság előtti meghallgatás (tisztek esetében),
  • kinevezés, titoktartási nyilatkozat tétele, eskütétel.

A kinevezési dokumentumban a Hivatal próbaidőt határoz meg, mely közalkalmazottak esetében négy, tiszthelyettesek és tisztek esetében maximum 12 hónap lehet.