Felvételi követelmények


Ha az Információs Hivatalhoz szeretnél tartozni, az alábbi követelményeknek kell megfelelned:

  • magyar állampolgárság,
  • 18–55 év közötti életkor,
  • cselekvőképesség,
  • állandó belföldi lakóhely,
  • a szolgálati beosztás besorolási kategória szerint meghatározott iskolai végzettség vagy szakképzettség,
  • egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság,
  • rendezett magánélet,
  • egyes alkotmányos jogok törvény szerinti korlátozásának elfogadása,
  • nemzetbiztonsági ellenőrzéshez való hozzájárulás,
  • titoktartási kötelezettség vállalása.

Tiszti beosztás betöltéséhez további követelmény állami vagy államilag elismert mester- vagy alapdiploma, valamint legalább egy felsőfokú nyelvvizsga, technikai-informatikus tisztek esetén középfokú nyelvvizsga.

Tiszthelyettesi és zászlósi beosztás betöltéséhez követelmény a középiskolai végzettség, emellett bizonyos munkaköröknél a szakirányú végzettség.

A tiszti, tiszthelyettesi, illetve zászlósi állományba történő felvétel követelményrendszerét és részletes eljárási rendjét a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény, valamint a végrehajtás részletkérdéseit szabályozó alacsonyabb szintű jogszabályok határozzák meg.