Illetmény, juttatások, ösztöndíj


Az illetményről a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény rendelkezik. A hivatásos állomány esetében az illetmény számításának alapja a rendészeti illetményalap.

Az illetményalap 2018. évre érvényes összege: 38.650.-Ft.

A hivatásos állomány tagjának illetménye az alábbi illetményelemekből tevődik össze:

 • beosztási illetmény,
 • szolgálati időpótlék,
 • hivatásos pótlék,
 • idegennyelv-tudási pótlék,
 • egyéb feltételtől függő pótlékok.
 
A közalkalmazotti állomány tekintetében az illetmény megállapítása az 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezéseire figyelemmel, az iskolai végzettség alapján megállapított fizetési osztályhoz, illetve a szolgálati idő alapján megállapított fizetési fokozatokhoz rendelt garantált illetmények figyelembe vételével történik.

Egyéb juttatások:

 • ruházati utánpótlási ellátmány,
 • albérleti támogatás,
 • lakáscélú munkáltatói támogatások,
 • 50%-os utazási kedvezmény (helyközi belföldi, menetrend szerinti járatokra, évente max. 12 alkalommal),
 • saját egészségügyi szolgálat,
 • kedvezményes üdülési lehetőség,
 • bankszámla költségtérítés,
 • béren kívüli juttatások ("Cafeteria"),
 • jubileumi jutalom.

Ösztöndíj:

Tiszti beosztásokra az osztatlan képzésben a negyedik, műszaki, informatikai alapképzésen  a harmadik, mesterszakon tanulóknak az első szemesztertől ajánlunk ösztöndíjas szerződési lehetőséget. Havi ösztöndíjban az részesülhet, aki megfelel a felvételi követelményeknek, és akinek felvételi eljárása kedvező eredménnyel zárult. Az ösztöndíj mértéke a tanulmányi eredménytől függ. Az ösztöndíjas a diploma megszerzése után automatikusan hivatásos állományba kerül.