Alapvető jogszabályok


Magyarország Alaptörvénye,

94/1998. (XII. 29.) országgyűlési határozat - a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveiről,

1035/2012. (II. 21.) Korm. hat - Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról,

1995. évi CXXV. törvény - a nemzetbiztonsági szolgálatokról,

2015. évi XLII. törvény - a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról,

2009. évi CLV. törvény - a minősített adat védelméről,

2003. évi C. törvény - az elektronikus hírközlésről,

1995. évi LXVI. törvény - a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről,

2003. évi III. törvény - az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról,

2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,

2015. évi CXLIII. törvény - a közbeszerzésekről,

2016. évi XXX. törvény - a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről,

2013. évi L. törvény - az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról,

2011. évi CXCV. törvény - az államháztartásról,

154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet - a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról,

130/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet - a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének és gazdálkodásának egyes speciális szabályairól,

180/2004. (V. 26.) Korm. rendelet - az elektronikus hírközlési feladatokat ellátó szervezetek és a titkos információgyűjtésre, illetve titkos adatszerzésre felhatalmazott szervezetek együttműködésének rendjéről,

18/2016. (VI. 29.) MvM rendelet - az Információs Hivatal hivatásos állományának tagjai szolgálati viszonyának létesítéséről, módosításáról és megszüntetéséről,

180/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet - a nemzetbiztonsági szolgálatok által közzéteendő adatok köréről