Köszöntjük az IH oldalán

Az Információs Hivatal Magyarország polgári hírszerző szolgálata

Küldetésünk

Az Információs Hivatal Magyarország szuverenitását és törvényes rendjét, állampolgáraink védelmét szolgáló nemzetbiztonsági szervezet. Küldetésünk, hogy  olyan külföldi eredetű, vagy külföldre vonatkozó bizalmas információkat szerezzünk meg, amelyek más állami szervek eszközrendszerével nem elérhetőek. Az így megszerzett információk elemzését és értékelését követően tájékoztatjuk a politikai döntéshozókat, ezzel támogatva a munkájukat.

Felderítjük a magyar érdeket sértő, vagy veszélyeztető külföldi törekvéseket, illetve nemzetbiztonsági jellegű érdekérvényesítő tevékenységet végzünk. Hiszünk benne, hogy a polgári hírszerzés a modern állam elengedhetetlen része, nélküle egy 21. századi demokratikus ország nem képes érdekeit hatékonyan érvényesíteni.

Munkánkat törvényi felhatalmazással, szabályozott külső és belső jogi környezetben, a szükségesség és arányosság elvének betartásával végezzük.

Nemzetközi kapcsolatokon keresztül hozzájárulunk a szövetségi rendszerünk, a NATO és az EU biztonságának erősítéséhez és érdekeinek érvényesítéséhez.


dr. Oláh Krisztián nb. dandártábornok
főigazgató

Karrier

Nyitott pozíciók

Felvételi követelmények

Jelentkezés

Ösztöndíj

Tiszti beosztásokra az osztatlan képzésben a negyedik, műszaki, informatikai alapképzésen  a harmadik, mesterszakon tanulóknak az első szemesztertől ajánlunk ösztöndíjas szerződési lehetőséget. Havi ösztöndíjban az részesülhet, aki megfelel a felvételi követelményeknek, és akinek felvételi eljárása kedvező eredménnyel zárult. Az ösztöndíj mértéke a tanulmányi eredménytől függ. Az ösztöndíjas a diploma megszerzése után automatikusan hivatásos állományba kerül.