A hírszerzés forrásai


A hírszerzés alapvető feladata a más állami szervek eszközrendszerével nem hozzáférhető titkos és bizalmas információk megszerzése; ennek érdekében humán és technikai forrásokat létesít. Azonban egyetlen modern nemzetbiztonsági szolgálat sem mondhat le a nyílt forrású információk szisztematikus feldolgozásában és a nemzetközi együttműködésben rejlő lehetőségekről.

A hírszerzés forrásai:

Humán műveleti tevékenység (HUMINT – Human Intelligence)

A titkos és bizalmas információk megszerzése érdekében a Hivatal humán forrásokat létesít külföldön, illetve  külföldi irányultsággal  belföldön is. Ennek érdekében felkutatja és az együttműködésre megnyeri azon személyeket, akik a védett külföldi információk megszerzéséhez már meglévő vagy kialakítható lehetőségekkel rendelkeznek. A humán források köre az alkalmi adatszolgáltatóktól a szervezetszerű, titkos együttműködésig terjed.Technikai hírszerzés (SIGINT – Signals Intelligence)

A technikai hírszerzés magában foglalja a távközlési csatornák és adatátviteli hálózatok, az informatikai és kommunikációs eszközök műszaki és informatikai támadásával megvalósuló információszerzést.Nyílt forrású hírszerzés (OSINT – Open Source Intelligence)

A nyílt forrású információk a bárki számára hozzáférhető, nyilvános és legális eszközökkel megszerezhető információk, melyeknek forrásai az elektronikus média, az írott sajtó, az internetes oldalak, az ingyenes és kereskedelmi adatbázisok lehetnek. Ezek szisztematikus gyűjtése és feldolgozása révén hírszerzési szempontból releváns információk keltkeznek.  

Nemzetközi együttműködés

Fontos érték a Hivatal elmúlt évtizedekben kiépített széleskörű és stabil nemzetközi kapcsolatrendszere: több mint 60 ország nemzetbiztonsági szolgálataival, valamint a NATO és EU biztonsági szerveivel állunk kapcsolatban. Részt veszünk több európai multilaterális titkosszolgálati együttműködésben. A hosszú évek alatt kialakított kölcsönös bizalom az alapja annak az információcserének, amely elengedhetetlen a törvényben meghatározott feladataink hatékony ellátásához.