Szervezeti felépítés


  • Főigazgató: dr. Oláh Krisztián nb. dandártábornok
  • Műveleti főigazgató-helyettes: dr. Zseli Miklós nb. dandártábornok
  • Igazgatási főigazgató-helyettes: dr. Harmati Zsolt nb. dandártábornok
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló jogszabályok szerint ellenőrzi a Hivatal költségvetési gazdálkodásának hatékonyságát, gazdaságosságát és eredményességét, valamint ellenőrzi az egyes szervezeti egységek alaptevékenységének ellátását.
Ellátja a Hivatal költségvetési és bérgazdálkodásával, valamint üzemeltetésével összefüggő feladatokat.
Működési területükön külföldön, illetve külföldi irányultsággal belföldön, humán források létesítésével és működtetésével látja el az Nbtv.-ben meghatározott feladatait. Emellett tudományos-technikai eszközökkel és módszerekkel gyűjt külföldi vonatkozású titkos és bizalmas információkat, támogatja a humán műveleti tevékenységet, fejleszti és működteti a Hivatal védett összeköttetési rendszereit, valamint rejtjelkulcsokat gyárt. Feldolgozza a humán és technikai forrásokból szerzett titkos és bizalmas értesüléseket, dokumentumokat.
A kormányzati igények figyelembevételével irányítja a műveleti hírszerző egységek információgyűjtő tevékenységét, feldolgozza a nyílt forrásokból nyert, nemzetbiztonsági szempontból releváns információkat. Biztosítja a Nemzeti Információs Központ és a Nbtv.-ben meghatározott feladat- és hatáskör gyakorlásához szükséges információkat, továbbá a Miniszterelnöki Kabinetiroda részére hírigényt teljesít. Működteti a hivatal szakkönyvtárát.
Döntéshozatalra előkészíti a Hivatal egészének működését érintő előterjesztéseket. Összehangolja a Hivatal több szervezeti egységét érintő működési feladatok végrehajtását. Elkészíti a Hivatal tevékenységét átfogóan érintő beszámolókat. Az Adminisztratív Igazgatóság keretében jogi-igazgatási, adatkezelési-nyilvántartási, személy- és munkaügyi feladatkörrel rendelkező, valamint a nemzetközi kapcsolattartást – ezen belül a Hivatal nemzetközi együttműködését, a külföldi partnerszolgálatok budapesti összekötőivel történő kapcsolattartást és egyéb protokolláris feladatokat – bonyolító szervezeti egységek működnek.
Gondoskodik a Hivatal személyi állománya számára a hírszerző szakképzés és hírszerző továbbképzés, valamint egyéb szakmai továbbképzések megszervezéséről és lebonyolításáról. Koordinálja és támogatja a Hivatal tudományos életben való megjelentését.