Egyes feladatokról részletesen


Kormányzati tájékoztatás

Az Információs Hivatal a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény alapján folyamatosan megszerzi, elemzi, értékeli és továbbítja a kormányzati döntésekhez szükséges, a külföldre vonatkozó, illetőleg külföldi eredetű, a nemzet biztonsága érdekében hasznosítható információkat, amiket rendszeres időközökben, vagy adott esetben sürgősséggel bocsát a kormányzat rendelkezésére. Egyebek között az alábbi témakörökben gyűjt információkat a Hivatal:

  • A hazánk kül-, és biztonságpolitikai érdekeit veszélyeztető fejlemények és események, valamint ezen érdekek érvényesülését akadályozó, illetve azt előmozdító tényezők.
  • A globális biztonságot stratégiai értelemben fenyegető jelenségek.
  • A transzatlanti és európai biztonsági struktúrákkal, illetve kül-, és biztonságpolitikai együttműködéssel szemben ható erők tevékenységének figyelemmel kísérése. A kül- és biztonságpolitika terén hazánk nemzetközi kötelezettségeinek teljesítését elősegítő információk.
  • A hazánk, valamint a NATO és az Európai Unió tagállamai stabilitását és biztonságát veszélyeztető nemzetközi, illetve regionális konfliktusok és válságok.
  • Régiónk stabilitása és biztonsági helyzete.
  • A kormányzat aktuális igényeinek megfelelően a nemzetközi kül-, és biztonságpolitika egyéb kérdései.

Szervezett bűnözés

A szervezett bűnözés súlyosan veszélyezteti az állam és a gazdaság jogszerű és rendeltetésszerű működéséhez fűződő nemzetbiztonsági érdeket. Sajátos formái a kábítószer- és fegyverkereskedelem, az illegális migrációhoz kapcsolódó embercsempészet és emberkereskedelem, valamint a nagy értékű tárgyak (műkincs, nemesfém) és a jövedéki termékek (cigaretta, szeszesital stb.) jogellenes forgalma.
Az Információs Hivatal hírszerzési információkkal támogatja a belföldi illetékességgel működő nemzetbiztonsági szolgálatok és bűnüldöző szervek munkáját. A bűnszervezetekre és tevékenységükre vonatkozó konkrét adatok gyűjtésén túl a Hivatal feladata az ország határain kívül minden olyan esemény, fejlemény és jelenség figyelemmel kísérése és jelzése, mely a magyarországi bűnügyi helyzetre hatással lehet.

Nemzetközi terrorizmus

Magyarország részt vesz a nemzetközi terrorizmus kockázatainak közös elemzésére, értékelésére és kezelésére szolgáló különféle nemzetközi kezdeményezésekben. Az Információs Hivatal - aktív szerepet vállalva a terrorizmus elleni küzdelemre irányuló titkosszolgálati együttműködésben – folyamatosan és rugalmasan alkalmazkodik a megváltozott világhelyzethez. Az állami-politikai döntéshozók tájékoztatása érdekében figyelemmel kíséri az egyes államok és a terrorszervezetek közötti összefonódásokat, a titkosszolgálatok és terrorista szervezetek, szélsőséges politikai-vallási csoportok közötti kapcsolatokat, a terrorista szervezetek által alkalmazott új módszereket (pl. Internet-használat), illetve vegyi fegyverek előállítására vonatkozó törekvéseket.

Nemzetbiztonsági ellenőrzés, belső biztonsági és bűnmegelőzési ellenőrzés

A nemzetbiztonsági ellenőrzés célja azon kockázati tényezők, körülmények feltárása, amelyek felhasználásával a nemzetbiztonsági ellenőrzés alapjául szolgáló jogviszonyt betöltő személy tevékenysége jogellenes céllal befolyásolhatóvá, illetve támadhatóvá válhat, ezáltal a nemzetbiztonságot sértő vagy veszélyeztető helyzet állhat elő.
A belső biztonsági és bűnmegelőzési ellenőrzés feladata annak vizsgálata, hogy a Hivatal állományában szolgáló vagy azzal együttműködő, szerződéses jogviszonyban álló személy vagy személyek magatartásukkal veszélyeztetik-e a Hivatal alaptevékenységét, a nemzetbiztonsági feladatok ellátását, illetve befolyásolhatóvá váltak-e.

Érdekérvényesítés

Az érdek politikai, gazdasági vagy ideológiai jellegű szükséglet, illetve igény, a politikai magatartások legelemibb hajtóereje. Az érdekérvényesítés a csoportcselekvés és a politikai környezet befolyásolásának legfőbb eszköze, amely a hírszerzések esetében alapvetően az adott országhoz kapcsolódó nemzetközi, állami, köz-, nemzeti, gazdasági, térségi és más fontos érdekek megvalósítását szolgálja. A hasonlóságok ellenére alapvetően különbözik a lobbitevékenységtől, amely számos országban törvényes, de regisztrációköteles tevékenység. A hírszerzés az érdekérvényesítés során a számára törvényben meghatározott titkosszolgálati eszközökkel és módszerekkel valósítja meg ezt a feladatot. Az Információs Hivatal ezt egyrészt külföldön, illetve külföldi irányultsággal végzi, másrészt pedig ehhez a törvény által biztosított speciális, nemzetbiztonsági eszközrendszert használja. Ezt a munkát jellemzően sokoldalú, politológus, közgazdász vagy történész képzettségű „kreatív” mentalitású hírszerzők végzik, azzal a céllal, hogy a Magyarországot (is) érintő külföldi eseményeket vagy döntéseket hazánk számára kedvezően befolyásolják.