Költségvetés, költségvetési beszámolók


Az Információs Hivatal önálló gazdálkodást folytató költségvetési szerv. A Hivatal költségvetési gazdálkodásáért, a könyvvezetési és beszámolási kötelezettség teljesítéséért a főigazgató felelős.

A Hivatal költségvetésére az irányító miniszter tesz javaslatot, aki  gyakorolja, illetve teljesíti a fejezetért felelős szerv vezetőjének, valamint a felügyeletért felelős szerv vezetőjének tervezési, előirányzat-módosítási, beszámolási, információszolgáltatási, pénzügyi jogait és kötelezettségeit. A miniszter ellenőrzi - célszerűségi és eredményességi szempontból - a gazdálkodást.

Költségvetés:


Az Információs Hivatal titkosszolgálati tevékenységéhez, a titkos információgyűjtés eszközeinek és módszereinek alkalmazásához közvetlenül kötődő személyi és tárgyi vonatkozású kiadások fedezésére elkülönített előirányzatot szerepeltet. A „Dologi kiadások” kiemelt előirányzata az általános számviteli szabályoktól eltérően - a kiadások jellegétől függetlenül - egy összegben tartalmazza ezeket a speciális működési kiadásokat.

A Hivatal a speciális működési kiadások előirányzatából teljesíti a kifizetéseket a vele titkosan együttműködő személyek részére is. Ebből a Hivatal 20%-os forrásadót von le és fizet be az adóhatóságnak, a magánszemélynek ezt a jövedelmet nem kell az összevont adóalapjába beszámítania és nem kell bevallania. A Hivatal az ilyen kifizetésekről nem köteles személyre szólóan adatot szolgáltatni és a magánszemélynek igazolást kiadni.

A speciális működési kiadások felhasználását külső szerv kizárólag törvényességi szempontból ellenőrizheti (célszerűségi és eredményességi szempontból nem), s nem kerülhet birtokába a titkos információgyűjtés során keletkezett információra, forrásra, a titkos információgyűjtő módszer konkrét jellegére utaló adat.